• Kundanpassade checklistor

Hur blir man kund?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret genom att klicka på "välj" och klicka i vilka tjänster vi kan hjälpa dig med.

Objektanpassad tillsyn

Behöver du hjälp med att se till din fastighet på vecko- eller månadsbasis?

 • Kontroll utrymningsskyltar
 • Kontroll brandsläckare
 • Tillsyn entrédörrar
 • Tillsyn byggnad invändigt
 • Tillsyn byggnad utvändigt
 • Tillsyn teknik
 • Fri passage i allmänutrymmen
 • Tillsyn tvättstugor
 • Varmvattentemperaturen avläses
 • Cirkulationspumpar för tappvarmvatten kontrolleras
 • Avläsning reglercentral för värmedistribution
 • Cirkulationspumpar för varmvatten kontrolleras
 • Säkerhetsventilers funktion provas
 • Tillsyn belysning

Vad behöver du hjälp med?

Välj ett eller flera ärenden inom detta område som du behöver vår hjälp med. Vi kontaktar dig inom 24 timmar under vardagar.

Fastighetsservice