• Underhållsteamet

Hur blir man kund?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret genom att klicka på "välj" och klicka i vilka tjänster vi kan hjälpa dig med.

Underhåll

Åre Byservice hjälper dig med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll på din fastighet:

  • Smörjning, reparation, byte av lås
  • Reparation, byte av armaturer
  • Justering, byte dörrar och fönster
  • Reparation, byte el och data
  • Rengöring ventilationsaggregat och byte filter
  • Service inpasseringsanordningar (bommar och portar)

Underhållsplan

  • Upprättande av underhållsplan
  • Årsvis reviderade av underhållsplan
  • Åtgärdplan enl tidintervall

Vad behöver du hjälp med?

Välj ett eller flera ärenden inom detta område som du behöver vår hjälp med. Vi kontaktar dig inom 24 timmar under vardagar.

Fastighetsservice