• Trädfällning

 • Trädfällning

Hur blir man kund?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret genom att klicka på "välj" och klicka i vilka tjänster vi kan hjälpa dig med.

Övrig Grönyteskötsel

 • Trädfällning med motorsåg
 • Beskärning växter, buskar, häckar och träd
 • Gräsytor krattas och renhålls vår och höst
 • Ogräsrensning
 • Bevattning gräs och rabatter
 • Gödsling gräs och rabatter
 • Barkning rabatter
 • Lagning skadade gräsytor
 • Skötsel av blomlådor
 • Komplettering växter
 • Återställning av grönytor
 • Nyplantering
 • Underhållsplanering av grönytor

Vad behöver du hjälp med?

Välj ett eller flera ärenden inom detta område som du behöver vår hjälp med. Vi kontaktar dig inom 24 timmar under vardagar.

Markservice