• Komplett maskinpark

 • Rejäl kapacitet

Hur blir man kund?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret genom att klicka på "välj" och klicka i vilka tjänster vi kan hjälpa dig med.

Snöröjning & Halkbekämpning

Manuellt

 • Handskottning/sandning
 • Takskottning och nedtagning av istappar
 • Avspärrning vid snörasrisk
 • Ishackning, t.ex. brunnar vid snösmältning

Maskinellt

 • Med lastmaskin utrustad med plogblad, skopa, slunga och sandspridare
 • Med flera varianter av mindre trädgårdstraktorer (0,4-1,5 ton) med plogblad, skopa, slunga och sandspridare
 • Med snöslunga
 • Borttransport snöupplag
 • Isrivning
 • Påfyllning sandlådor

Vad behöver du hjälp med?

Välj ett eller flera ärenden inom detta område som du behöver vår hjälp med. Vi kontaktar dig inom 24 timmar under vardagar.

Markservice