Snö och halka

Snöröjning & Halkbekämpning

Manuellt

  • Handskottning/sandning
  • Takskottning och nedtagning av istappar
  • Avspärrning vid snörasrisk
  • Ishackning, t.ex. brunnar vid snösmältning

Maskinellt

  • Med lastmaskin utrustad med plogblad, skopa, slunga och sandspridare
  • Med flera varianter av mindre trädgårdstraktorer (0,4-1,5 ton) med plogblad, skopa, slunga och sandspridare
  • Med snöslunga
  • Borttransport snöupplag
  • Isrivning
  • Påfyllning sandlådor

Leave a Reply

Your email address will not be published.