• Våra RUT-tjänster

Villakundspaket – RUT för dig som vill spara på ryggen i sommar. Låt oss sköta gräs- och grönytor.

Villakundspaket – RUT

Med våra villakundspaket kan du teckna års- och säsongsavtal med fast pris för bland annat snöröjning, halkbekämpning, grönyteskötsel och gräsklippning.

  • Snöröjning/snöskottning och halkbekämpning (sandning) från 950kr/mån*
  • Grönyteskötsel/gräsklippning från 750kr/mån**

*Priset förutsätter att RUTavdrag är möjligt och arbetet sker inom Åre by på en normalstor fastighet.

**Priset förutsätter att RUTavdrag är möjligt och arbetet sker inom Åre by på en markberedd grönyta om max 750 m2, upp till 8ggr.

Vad behöver du hjälp med?

Välj ett eller flera ärenden inom detta område som du behöver vår hjälp med. Vi kontaktar dig inom 24 timmar under vardagar.

Markservice