Villakundspaket – RUT

Villakundspaket – RUT

Med våra villakundspaket kan du teckna års- och säsongsavtal med fast pris för bland annat snöröjning, halkbekämpning, grönyteskötsel och gräsklippning.

  • Snöröjning/snöskottning och halkbekämpning (sandning) från 950kr/mån*
  • Grönyteskötsel/gräsklippning från 750kr/mån**

*Priset förutsätter att RUTavdrag är möjligt och arbetet sker inom Åre by på en normalstor fastighet.

**Priset förutsätter att RUTavdrag är möjligt och arbetet sker inom Åre by på en markberedd grönyta om max 750 m2, upp till 8ggr.