Våra dotterbolag

Åre Entreprenad – För ett tryggt bygg- och anläggningsprojekt

Vi utför bygg- och markentreprenadarbeten åt byggbolag, bostadsrättsföreningar, Åre kommun samt kommersiella- och privata fastighetsägare. Genom åren har vi byggt upp ett gott samarbete med lokala entreprenörer inom relaterade verksamhetsområden.

Bygg & anläggningsarbeten. Sten och markbeläggning, utemiljö, ROT-arbeten, nyproduktioner m.m.

Genom koncernsamarbetet med Åre Byservice och This is Åre erbjuder dom även förvaltningsavtal och intäktsmöjligheter för fastighetsägare. Som kund hos Åre Entreprenad blir du personligt
bemött med en förståelse för helheten.


.
.

This is Åre – Förmedling av turist- och konferensboende

This is Åre åtar sig förmedlingsuppdrag åt privata boenden samt uthyrning- och driftuppdrag av företagsägda boenden i premiumsegmentet för att erbjuda gästerna Åres bästa boende i kombination med den bästa tänkbara fjällupplevelsen, oavsett årstid.